Bestuur

Gemeenteraad

Orgaan informatie

Logo van Gemeenteraad
Huidig aantal zetels
17

Leden

Foto van Kor Nederveen Kor Nederveen (Met ziekteverlof) vanaf 08-11-2018
Foto van Dirk Heijkoop Dirk Heijkoop (Burgemeester/ raadsvoorzitter)
Foto van Dick Fijnekam Dick Fijnekam (Raadslid T@B) vanaf 29-03-2018
Foto van Paul Hoogstraten Paul Hoogstraten (Raadslid T@B) vanaf 08-11-2018
Foto van Robert Philippo Robert Philippo (Raadslid T@B)
Foto van Henk van Tilborg Henk van Tilborg (Raadslid T@B) vanaf 04-07-2018
Foto van Arie van den Berg Arie van den Berg (Raadslid SGP)
Foto van Erik van den Bosch Erik van den Bosch (Raadslid SGP) vanaf 29-03-2018
Foto van Jasper de Jong Jasper de Jong (Raadslid SGP) vanaf 29-03-2018
Foto van Arjan Meerkerk Arjan Meerkerk (Raadslid SGP)
Foto van Wim IJzerman Wim IJzerman (Raadslid ChristenUnie) vanaf 04-07-2018
Foto van Willem Pors Willem Pors (Raadslid ChristenUnie) vanaf 29-03-2018
Foto van Cor van Vliet Cor van Vliet (Raadslid ChristenUnie)
Foto van Peter aan de Wiel Peter aan de Wiel (Raadslid ChristenUnie)
Foto van Max van den Bout Max van den Bout (Raadslid PvdA) vanaf 29-03-2018
Foto van Liny de Jager-Volker Liny de Jager-Volker (Raadslid PvdA) vanaf 29-03-2018
Foto van Wim de Ruiter Wim de Ruiter (Raadslid CDA)
Foto van Timon van Zessen Timon van Zessen (Raadslid CDA) vanaf 29-03-2018
Foto van Benhard van Houwelingen Benhard van Houwelingen (Raadslid) vanaf 29-03-2018
 

Burgerleden

Orgaan informatie

Logo van Burgerleden

Leden

Foto van Koen Schouten Koen Schouten (Burgerlid SGP) vanaf 12-04-2018
Foto van Kim Nederveen Kim Nederveen (Burgerlid T@B) vanaf 12-04-2018
Foto van Tasmara Stigter Tasmara Stigter (Burgerlid ChristenUnie) vanaf 12-04-2018
Foto van Gert Maas Gert Maas (Burgerlid PvdA) vanaf 12-04-2018
Foto van Karel May Karel May (Burgerlid PvdA) vanaf 12-04-2018
Foto van Bart Boer Bart Boer (Burgerlid CDA)
Foto van Annelies Kamsteeg Annelies Kamsteeg (Burgerlid CDA) vanaf 12-04-2018
 

College van B&W

Orgaan informatie

Logo van College van B&W

Leden

Foto van Dirk Heijkoop Dirk Heijkoop (Burgemeester/ raadsvoorzitter)
Foto van Trudy Baggerman Trudy Baggerman (Wethouder)
Foto van Theo Boerman Theo Boerman (Wethouder)
Foto van Jan Nederveen Jan Nederveen (Wethouder) vanaf 04-07-2018
Foto van Robert 't Hoen Robert 't Hoen (Gemeentesecretaris)
 

Griffie

Orgaan informatie

Logo van Griffie

Leden

Foto van Marissa de Ruiter Marissa de Ruiter (Plv. griffier)
Foto van Sabine Floris Sabine Floris (Griffiemedewerker)
 

T@B

Fractie informatie

Logo van T@B
Huidig aantal zetels
5

Leden

Foto van Kor Nederveen Kor Nederveen (Met ziekteverlof) vanaf 08-11-2018
Foto van Benhard van Houwelingen Benhard van Houwelingen (Plv. fractievoorzitter) vanaf 08-11-2018
Foto van Dick Fijnekam Dick Fijnekam (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Paul Hoogstraten Paul Hoogstraten (Raadslid) vanaf 08-11-2018
Foto van Robert Philippo Robert Philippo (Raadslid)
Foto van Henk van Tilborg Henk van Tilborg (Raadslid) vanaf 04-07-2018
Foto van Kim Nederveen Kim Nederveen (Burgerlid) vanaf 12-04-2018
 

SGP

Fractie informatie

Logo van SGP
Huidig aantal zetels
4

Leden

Foto van Arjan Meerkerk Arjan Meerkerk (Fractievoorzitter)
Foto van Arie van den Berg Arie van den Berg (Raadslid)
Foto van Erik van den Bosch Erik van den Bosch (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Jasper de Jong Jasper de Jong (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Koen Schouten Koen Schouten (Burgerlid) vanaf 12-04-2018
 

ChristenUnie

Fractie informatie

Logo van ChristenUnie
Huidig aantal zetels
4

Leden

Foto van Cor van Vliet Cor van Vliet (Fractievoorzitter) vanaf 04-07-2018
Foto van Wim IJzerman Wim IJzerman (Raadslid) vanaf 04-07-2018
Foto van Willem Pors Willem Pors (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Peter aan de Wiel Peter aan de Wiel (Raadslid)
Foto van Tasmara Stigter Tasmara Stigter (Burgerlid) vanaf 12-04-2018
 

PvdA

Fractie informatie

Logo van PvdA
Huidig aantal zetels
2

Leden

Foto van Max van den Bout Max van den Bout (Fractievoorzitter) vanaf 29-03-2018
Foto van Liny de Jager-Volker Liny de Jager-Volker (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Gert Maas Gert Maas (Burgerlid) vanaf 12-04-2018
Foto van Karel May Karel May (Burgerlid) vanaf 12-04-2018
 

CDA

Fractie informatie

Logo van CDA
Huidig aantal zetels
2

Leden

Foto van Wim de Ruiter Wim de Ruiter (Fractievoorzitter)
Foto van Timon van Zessen Timon van Zessen (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Bart Boer Bart Boer (Burgerlid)
Foto van Annelies Kamsteeg Annelies Kamsteeg (Burgerlid) vanaf 12-04-2018
 

Auditcommissie

Commissie informatie

Logo van Auditcommissie

nvt

Leden

Foto van Kor Nederveen Kor Nederveen (Met ziekteverlof) vanaf 08-11-2018
Foto van Max van den Bout Max van den Bout (Lid) vanaf 12-04-2018
Foto van Wim IJzerman Wim IJzerman (Lid) vanaf 20-09-2018
Foto van Jasper de Jong Jasper de Jong (Lid) vanaf 12-04-2018
Foto van Wim de Ruiter Wim de Ruiter (Lid) vanaf 12-04-2018
 

Presidium

Commissie informatie

Logo van Presidium

nvt

Leden

Foto van Kor Nederveen Kor Nederveen (Met ziekteverlof) vanaf 08-11-2018
Foto van Dirk Heijkoop Dirk Heijkoop (Burgemeester/ raadsvoorzitter)
Foto van Max van den Bout Max van den Bout (Lid) vanaf 29-03-2018
Foto van Cor van Vliet Cor van Vliet (Lid) vanaf 04-07-2018
 

Werkgeverscommissie

Commissie informatie

Logo van Werkgeverscommissie

nvt

Leden

Foto van Max van den Bout Max van den Bout (Lid) vanaf 08-11-2018
Foto van Wim de Ruiter Wim de Ruiter (Lid) vanaf 08-11-2018
Foto van Henk van Tilborg Henk van Tilborg (Lid) vanaf 08-11-2018
 

Commissie functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Commissie informatie

Logo van Commissie functioneringsgesprekken burgemeester en raad

nvt

Leden

Foto van Kor Nederveen Kor Nederveen (Met ziekteverlof) vanaf 08-11-2018
Foto van Max van den Bout Max van den Bout (Voorzitter) vanaf 08-11-2018
Foto van Arjan Meerkerk Arjan Meerkerk (Lid) vanaf 08-11-2018
Foto van Wim de Ruiter Wim de Ruiter (Lid) vanaf 08-11-2018
Foto van Cor van Vliet Cor van Vliet (Lid) vanaf 08-11-2018
 

Commissie onderzoek geloofsbrieven

Commissie informatie

Logo van Commissie onderzoek geloofsbrieven

nvt

Leden

Foto van Max van den Bout Max van den Bout (Voorzitter) vanaf 08-11-2018
Foto van Jasper de Jong Jasper de Jong (Lid) vanaf 08-11-2018
Foto van Robert Philippo Robert Philippo (Lid) vanaf 08-11-2018