Organisatie

Spring naar

Leden

Bestuur & Organisatie

Gemeenteraad

Gemeenteraad
19 leden, 17 zetels

Burgerleden

Burgerleden
3 leden

College van B&W

College van B&W
6 leden

Griffie

Griffie
3 leden

Fracties

T@B

T@B
6 leden, 5 zetels

SGP

SGP
5 leden, 5 zetels

ChristenUnie

ChristenUnie
4 leden, 4 zetels

PvdA

PvdA
3 leden, 2 zetels

CDA

CDA
2 leden, 1 zetel

Commissies

Auditcommissie

Auditcommissie
4 leden

Presidium

Presidium
6 leden

Werkgeverscommissie

Werkgeverscommissie
3 leden

Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad

Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad
6 leden

Commissie onderzoek geloofsbrieven

Commissie onderzoek geloofsbrieven
3 leden

Rekenkamer

Rekenkamer
1 lid

Begeleidingscommissie rekenkamer

Begeleidingscommissie rekenkamer
5 leden

Werkgroep Duurzaamheid

Werkgroep Duurzaamheid
5 leden
Ophalen gegevens

Historie

Bestuur & Organisatie

Fracties

Commissies

Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad

Ophalen gegevens