Organisatie

Spring naar

Leden

Bestuur & Organisatie

Gemeenteraad

Gemeenteraad
17 zetels

Burgerleden

Burgerleden

College van B&W

College van B&W

Griffie

Griffie

Fracties

T@B

T@B
5 zetels

SGP

SGP
5 zetels

ChristenUnie

ChristenUnie
4 zetels

PvdA

PvdA
2 zetels

CDA

CDA
1 zetel

Commissies

Presidium

Presidium

Auditcommissie

Auditcommissie

Werkgeverscommissie

Werkgeverscommissie

Werkgroep Duurzaamheid

Werkgroep Duurzaamheid

Werkgroep Sociaal Domein

Werkgroep Sociaal Domein

Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad

Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad

Commissie onderzoek geloofsbrieven

Commissie onderzoek geloofsbrieven

Rekenkamer

Rekenkamer

Begeleidingscommissie rekenkamer

Begeleidingscommissie rekenkamer
Ophalen gegevens

Historie

Bestuur & Organisatie

Fracties

Commissies

Ophalen gegevens