Bestuur

Periode

Huidig

Bestuur & Organisatie

Gemeenteraad

16 zetels
Bekijk pagina
Leden van Gemeenteraad
 1. Dirk Heijkoop Burgemeester/ raadsvoorzitter
  Foto van Dirk Heijkoop
 2. Guus van den Bosch Raadslid T@B
  Foto van Guus van den Bosch
 3. Dick Fijnekam Raadslid T@B
  Foto van Dick Fijnekam
 4. Jary de Hon Raadslid T@B vanaf 26-10-2023
  Foto van Jary de Hon
 5. Paul Hoogstraten Raadslid T@B
  Foto van Paul Hoogstraten
 6. Arie de Rooij Raadslid T@B
  Foto van Arie de Rooij
 7. Henri van Bennekom Raadslid SGP
  Foto van Henri van Bennekom
 8. Erik van den Bosch Raadslid SGP
  Foto van Erik van den Bosch
 9. Cees Lock Raadslid SGP
  Foto van Cees Lock
 10. Koen Schouten Raadslid SGP
  Foto van Koen Schouten
 11. Wim IJzerman Raadslid ChristenUnie
  Foto van Wim IJzerman
 12. Aafke Ouwerkerk-Breedveld Raadslid ChristenUnie
  Foto van Aafke Ouwerkerk-Breedveld
 13. Willem Pors Raadslid ChristenUnie
  Foto van Willem Pors
 14. Peter de Roover Raadslid ChristenUnie vanaf 29-06-2023
  Foto van Peter de Roover
 15. Max van den Bout Raadslid PvdA
  Foto van Max van den Bout
 16. Gert Maas Raadslid PvdA
  Foto van Gert Maas
 17. Wim de Ruiter Raadslid CDA
  Foto van Wim de Ruiter
 18. Annemarie van der Ploeg Griffier
  Foto van Annemarie van der Ploeg

Burgerleden

Bekijk pagina
Leden van Burgerleden
 1. Henry van Helden Burgerlid T@B vanaf 20-04-2023
  Foto van Henry van Helden
 2. Timon van Zessen Burgerlid CDA
  Foto van Timon van Zessen

Griffie

Leden van Griffie
 1. Annemarie van der Ploeg Griffier
  Foto van Annemarie van der Ploeg
 2. Anneke Bode-Huizer Raadsadviseur / plv. raadsgriffier
  Foto van Anneke Bode-Huizer
 3. Josephine van Dort Raadsadviseur vanaf 02-01-2023
  Foto van Josephine van Dort
 4. Sabine Floris Griffiemedewerker
  Foto van Sabine Floris

College van B&W

Bekijk pagina
Leden van College van B&W
 1. Dirk Heijkoop Burgemeester/ raadsvoorzitter
  Foto van Dirk Heijkoop
 2. Arjan Meerkerk Wethouder
  Foto van Arjan Meerkerk
 3. Jan Nederveen Wethouder
  Foto van Jan Nederveen
 4. Christa Hendriksen Tijdelijk wethouder vanaf 23-11-2023
  Foto van Christa Hendriksen
 5. Sonja van der Stel Loco secretaris vanaf 01-01-2023
  Foto van Sonja van der Stel
 6. Trudy Baggerman Met ziekteverlof vanaf 24-10-2023
  Foto van Trudy Baggerman

Fracties

T@B

5 zetels
Bekijk pagina
Leden van T@B
 1. Dick Fijnekam Fractievoorzitter
  Foto van Dick Fijnekam
 2. Guus van den Bosch Raadslid
  Foto van Guus van den Bosch
 3. Jary de Hon Raadslid vanaf 26-10-2023
  Foto van Jary de Hon
 4. Paul Hoogstraten Raadslid
  Foto van Paul Hoogstraten
 5. Arie de Rooij Raadslid
  Foto van Arie de Rooij
 6. Henry van Helden Burgerlid vanaf 20-04-2023
  Foto van Henry van Helden

SGP

4 zetels
Bekijk pagina
Leden van SGP
 1. Erik van den Bosch Fractievoorzitter vanaf 01-09-2023
  Foto van Erik van den Bosch
 2. Henri van Bennekom Raadslid
  Foto van Henri van Bennekom
 3. Cees Lock Raadslid
  Foto van Cees Lock
 4. Koen Schouten Raadslid
  Foto van Koen Schouten

ChristenUnie

4 zetels
Bekijk pagina
Leden van ChristenUnie
 1. Willem Pors Fractievoorzitter
  Foto van Willem Pors
 2. Wim IJzerman Raadslid
  Foto van Wim IJzerman
 3. Aafke Ouwerkerk-Breedveld Raadslid
  Foto van Aafke Ouwerkerk-Breedveld
 4. Peter de Roover Raadslid vanaf 29-06-2023
  Foto van Peter de Roover

PvdA

2 zetels
Bekijk pagina
Leden van PvdA
 1. Max van den Bout Fractievoorzitter
  Foto van Max van den Bout
 2. Gert Maas Raadslid
  Foto van Gert Maas

CDA

1 zetel
Bekijk pagina
Leden van CDA
 1. Wim de Ruiter Fractievoorzitter
  Foto van Wim de Ruiter
 2. Timon van Zessen Burgerlid
  Foto van Timon van Zessen

Commissies

Presidium

Bekijk pagina
Leden van Presidium
 1. Dirk Heijkoop Voorzitter
  Foto van Dirk Heijkoop
 2. Erik van den Bosch Lid vanaf 01-09-2023
  Foto van Erik van den Bosch
 3. Max van den Bout Lid
  Foto van Max van den Bout
 4. Dick Fijnekam Lid
  Foto van Dick Fijnekam
 5. Willem Pors Lid
  Foto van Willem Pors
 6. Wim de Ruiter Lid
  Foto van Wim de Ruiter
 7. Annemarie van der Ploeg Griffier
  Foto van Annemarie van der Ploeg

Auditcommissie

Bekijk pagina
Leden van Auditcommissie
 1. Wim IJzerman Voorzitter
  Foto van Wim IJzerman
 2. Guus van den Bosch Lid
  Foto van Guus van den Bosch
 3. Erik van den Bosch Lid
  Foto van Erik van den Bosch
 4. Max van den Bout Lid
  Foto van Max van den Bout
 5. Wim de Ruiter Lid
  Foto van Wim de Ruiter
 6. Annemarie van der Ploeg Griffier
  Foto van Annemarie van der Ploeg

Werkgeverscommissie

Bekijk pagina
Leden van Werkgeverscommissie
 1. Max van den Bout Voorzitter
  Foto van Max van den Bout
 2. Henri van Bennekom Lid vanaf 26-10-2023
  Foto van Henri van Bennekom
 3. Wim de Ruiter Lid
  Foto van Wim de Ruiter

Werkgroep Bouwen en Wonen

Bekijk pagina
Leden van Werkgroep Bouwen en Wonen
 1. Gert Maas Lid vanaf 28-09-2023
  Foto van Gert Maas
 2. Peter de Roover Lid vanaf 28-09-2023
  Foto van Peter de Roover
 3. Wim de Ruiter Lid vanaf 28-09-2023
  Foto van Wim de Ruiter
 4. Koen Schouten Lid vanaf 28-09-2023
  Foto van Koen Schouten
 5. Max van den Bout Plv. lid vanaf 28-09-2023
  Foto van Max van den Bout
 6. Dick Fijnekam Plv. lid vanaf 28-09-2023
  Foto van Dick Fijnekam
 7. Cees Lock Plv. lid vanaf 28-09-2023
  Foto van Cees Lock
 8. Willem Pors Plv. lid vanaf 28-09-2023
  Foto van Willem Pors
 9. Timon van Zessen Plv. lid vanaf 28-09-2023
  Foto van Timon van Zessen

Werkgroep Duurzaamheid

Bekijk pagina
Leden van Werkgroep Duurzaamheid
 1. Paul Hoogstraten Voorzitter
  Foto van Paul Hoogstraten
 2. Gert Maas Lid
  Foto van Gert Maas
 3. Willem Pors Lid
  Foto van Willem Pors
 4. Wim de Ruiter Lid
  Foto van Wim de Ruiter
 5. Erik van den Bosch Plv. lid
  Foto van Erik van den Bosch
 6. Max van den Bout Plv. lid
  Foto van Max van den Bout
 7. Wim IJzerman Plv. lid
  Foto van Wim IJzerman
 8. Arie de Rooij Plv. lid
  Foto van Arie de Rooij
 9. Timon van Zessen Plv. lid
  Foto van Timon van Zessen
 10. Anneke Bode-Huizer Raadsadviseur / plv. raadsgriffier
  Foto van Anneke Bode-Huizer

Werkgroep Sociaal Domein

Bekijk pagina
Leden van Werkgroep Sociaal Domein
 1. Erik van den Bosch Voorzitter
  Foto van Erik van den Bosch
 2. Gert Maas Lid
  Foto van Gert Maas
 3. Aafke Ouwerkerk-Breedveld Lid
  Foto van Aafke Ouwerkerk-Breedveld
 4. Arie de Rooij Lid
  Foto van Arie de Rooij
 5. Wim de Ruiter Lid
  Foto van Wim de Ruiter
 6. Max van den Bout Plv. lid
  Foto van Max van den Bout
 7. Wim IJzerman Plv. lid
  Foto van Wim IJzerman
 8. Timon van Zessen Plv. lid
  Foto van Timon van Zessen
 9. Anneke Bode-Huizer Raadsadviseur / plv. raadsgriffier
  Foto van Anneke Bode-Huizer

Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad

Bekijk pagina
Leden van Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad
 1. Max van den Bout Voorzitter
  Foto van Max van den Bout
 2. Erik van den Bosch Lid vanaf 26-10-2023
  Foto van Erik van den Bosch
 3. Dick Fijnekam Lid
  Foto van Dick Fijnekam
 4. Willem Pors Lid
  Foto van Willem Pors
 5. Wim de Ruiter Lid
  Foto van Wim de Ruiter
 6. Annemarie van der Ploeg Griffier
  Foto van Annemarie van der Ploeg

Commissie onderzoek geloofsbrieven

Bekijk pagina
Leden van Commissie onderzoek geloofsbrieven
 1. Max van den Bout Voorzitter
  Foto van Max van den Bout
 2. Cees Lock Lid
  Foto van Cees Lock
 3. Aafke Ouwerkerk-Breedveld Lid
  Foto van Aafke Ouwerkerk-Breedveld
 4. Arie de Rooij Plv. lid vanaf 30-03-2023
  Foto van Arie de Rooij
 5. Wim de Ruiter Plv. lid vanaf 30-03-2023
  Foto van Wim de Ruiter

Rekenkamer

Bekijk pagina
Leden van Rekenkamer
 1. Hélène van Rijnbach- de Groot Directeur
  Foto van Hélène van Rijnbach- de Groot

Begeleidingscommissie rekenkamer

Bekijk pagina
Leden van Begeleidingscommissie rekenkamer
 1. Wim de Ruiter Voorzitter
  Foto van Wim de Ruiter
 2. Guus van den Bosch Lid
  Foto van Guus van den Bosch
 3. Max van den Bout Lid
  Foto van Max van den Bout
 4. Wim IJzerman Lid
  Foto van Wim IJzerman
 5. Cees Lock Lid
  Foto van Cees Lock
 6. Henri van Bennekom Plv. lid
  Foto van Henri van Bennekom
 7. Jary de Hon Plv. lid
  Foto van Jary de Hon
 8. Gert Maas Plv. lid
  Foto van Gert Maas
 9. Aafke Ouwerkerk-Breedveld Plv. lid
  Foto van Aafke Ouwerkerk-Breedveld
 10. Timon van Zessen Plv. lid
  Foto van Timon van Zessen
 11. Annemarie van der Ploeg Griffier
  Foto van Annemarie van der Ploeg

Agendacommissie / Voorzitterspool

Bekijk pagina
Leden van Agendacommissie / Voorzitterspool
 1. Erik van den Bosch Lid
  Foto van Erik van den Bosch
 2. Max van den Bout Lid
  Foto van Max van den Bout
 3. Dirk Heijkoop Lid
  Foto van Dirk Heijkoop
 4. Paul Hoogstraten Lid
  Foto van Paul Hoogstraten
 5. Wim IJzerman Lid
  Foto van Wim IJzerman
 6. Wim de Ruiter Lid
  Foto van Wim de Ruiter
Ophalen gegevens

2023

Ophalen gegevens

2022

Ophalen gegevens

2021

Ophalen gegevens

2020

Ophalen gegevens

2019

Ophalen gegevens

2018

Ophalen gegevens

2017

Ophalen gegevens

2016

Ophalen gegevens

2015

Ophalen gegevens

2014

Ophalen gegevens

2013

Ophalen gegevens

2012

Ophalen gegevens

2011

Ophalen gegevens

2010

Ophalen gegevens

2009

Ophalen gegevens

2008

Ophalen gegevens

2007

Ophalen gegevens

2006

Ophalen gegevens