Bestuur

Periode

Huidig

Bestuur & Organisatie

Gemeenteraad

Gemeenteraad
17 zetels

Burgerleden

Burgerleden

Griffie

Griffie

College van B&W

College van B&W

Fracties

T@B

T@B
5 zetels

SGP

SGP
5 zetels

ChristenUnie

ChristenUnie
4 zetels

PvdA

PvdA
2 zetels

CDA

CDA
1 zetel

Commissies

Presidium

Presidium

Auditcommissie

Auditcommissie

Werkgeverscommissie

Werkgeverscommissie

Werkgroep Duurzaamheid

Werkgroep Duurzaamheid

Werkgroep Sociaal Domein

Werkgroep Sociaal Domein

Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad

Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad

Commissie onderzoek geloofsbrieven

Commissie onderzoek geloofsbrieven

Rekenkamer

Rekenkamer

Begeleidingscommissie rekenkamer

Begeleidingscommissie rekenkamer

Agendacommissie / Voorzitterspool

Agendacommissie / Voorzitterspool
Ophalen gegevens

2022

Ophalen gegevens

2021

Ophalen gegevens

2020

Ophalen gegevens

2019

Ophalen gegevens

2018

Ophalen gegevens

2017

Ophalen gegevens

2016

Ophalen gegevens

2015

Ophalen gegevens

2014

Ophalen gegevens

2013

Ophalen gegevens

2012

Ophalen gegevens

2011

Ophalen gegevens

2010

Ophalen gegevens

2009

Ophalen gegevens

2008

Ophalen gegevens

2007

Ophalen gegevens

2006

Ophalen gegevens