Gemeenteraad

Naam: Gemeenteraad

17 zetels

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders vormen.

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleert het college van burgemeester en wethouders.
In Hardinxveld-Giessendam bestaat de raad uit 5 fracties (politieke partijen), met in totaal 17 raadsleden. Een overzicht van de fracties staat hiernaast. 

Iedere vier jaar worden de leden van de gemeenteraad gekozen door de inwoners van Hardinxveld-Giessendam. De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen staan in maart 2026 gepland. 

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

Ophalen gegevens