Rekenkamer

Naam: Rekenkamer

De rekenkamer voert onderzoek uit naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijke beleid.

De rekenkamer heeft één lid, tevens directeur. 

De directeur:

  • is verantwoordelijk voor het functioneren van de rekenkamerfunctie en is belast met het voorstellen van onderzoeksonderwerpen, het opzetten van de organisatie van het onderzoek, alsmede het begeleiden dan wel het uitvoeren van het onderzoek;
  • draagt onder andere zorg voor een kwalitatief goede rapportage. De conclusies zijn helder en de aanbevelingen zijn zo mogelijk direct toepasbaar;
  • is verantwoordelijk voor de aansturing van de ondersteuning en (tijdelijke) onderzoeksmedewerkers.

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Deze groep heeft nog geen historie.

Ophalen gegevens