Rekenkamer

Naam: Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt voor de Hardinxveldse raad en de inwoners wat de (maatschappelijke) effecten zijn van het door de gemeente gevoerde beleid: is dit zinvol, zuinig en zorgvuldig? De onderzoeksbevoegdheid van de rekenkamer is ruim.
De leden van de rekenkamer zijn aangewezen voor een periode van zes jaar, ingaande 1 januari 2024. 

De rekenkamer brengt elk jaar voor 1 april een verslag uit aan de raad over haar werkzaamheden in het voorafgaande jaar en legt daarbij tevens verantwoording af over de besteding van het budget.

De rekenkamer heeft één lid (tevens directeur) en een plaatsvervangend lid. De directeur :

  • is verantwoordelijk voor het functioneren van de rekenkamerfunctie en is belast met het voorstellen van onderzoeksonderwerpen, het opzetten van de organisatie van het onderzoek, alsmede het begeleiden dan wel het uitvoeren van het onderzoek;
  • draagt onder andere zorg voor een kwalitatief goede rapportage. De conclusies zijn helder en de aanbevelingen zijn zo mogelijk direct toepasbaar;
  • is verantwoordelijk voor de aansturing van de ondersteuning en (tijdelijke) onderzoekers.

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens