Vergaderingen

Op deze pagina vindt u de data van diverse vergaderingen van de gemeenteraad en zijn de vergaderstukken te vinden.
Onderaan deze pagina staan de geplande vergaderingen. 

Agenda en stukken voor die komende vergaderingen worden een week vóór de vergadering hier gepubliceerd.  

De Ontmoeting, het Debat en het Besluit worden live uitgezonden.

 

Vergaderrooster 2024

Hier vindt u  het vergaderrooster voor 2024..

Archief

Vergaderstukken
Bent u op zoek naar stukken uit de periode 2012 - 2018? Via deze link komt u op het archief van de website en kan het oude raadsinformatiesysteem archiefweb geopend worden. 
Op die website kunnen via de kalender (linksboven) vergaderingen en/of vergaderstukken van eerdere jaren opgezocht worden. Zoek bij Bestuur en Beleid de Gemeenteraad op en klik dan door naar de oude vergadering. 
Wellicht kan dit overzicht van door de gemeenteraad behandelde onderwerpen helpen om de juiste datum van een door u gezocht stuk en raadsvergadering te vinden. Geheime stukken (in het overzicht in rode letter) zijn niet in te zien. 

Geluidsverslagen
Geluidsverslagen van raadsvergaderingen zijn beschikbaar vanaf 2009 via de  website van Notubiz.

Bestuursorganen

Fractieoverleg (De Ontmoeting) GHG

Fractieoverleg (Het Debat en Het Besluit) GHG

Gemeenteraad (De Ontmoeting) GHG

Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG

Overige raadsbijeenkomsten (openbaar)

 
Gearchiveerde bestuursorganen