Anneke Bode-Huizer

Naam: Anneke Bode-Huizer

Raadsadviseur / plv. raadsgriffier, Griffie
Raadsadviseur / plv. raadsgriffier, Werkgroep Bouwen en Wonen
Raadsadviseur / plv. raadsgriffier, Werkgroep Duurzaamheid
Raadsadviseur / plv. raadsgriffier, Werkgroep Sociaal Domein
am.bode@hardinxveld-giessendam.nl
Griffie Raadsadviseur / plv. raadsgriffier Actief sinds 15 aug. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

  • Lid Adviescommissie Omgevingskwaliteit gemeente Molenlanden (voormalige Erfgoedcommissie - bezoldigd);
  • Vrijwilliger bij diverse historische verenigingen (redactielid).

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 15 aug. 2022 Raadsadviseur / plv. raadsgriffier, Griffie
  • Actieve functie Raadsadviseur / plv. raadsgriffier, Werkgroep Bouwen en Wonen
  • Actief sinds 01 sep. 2022 Raadsadviseur / plv. raadsgriffier, Werkgroep Duurzaamheid
  • Actief sinds 01 nov. 2022 Raadsadviseur / plv. raadsgriffier, Werkgroep Sociaal Domein
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens