Griffie

Naam: Griffie

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad en de individuele raadsleden bij de uitvoering van hun taken. De werkzaamheden bestaan uit advisering en administratieve, procesmatige en inhoudelijke ondersteuning.

Contact

De griffie is te bereiken via het mailadres griffie@hardinxveld-giessendam.nl of telefonisch via het algemene telefoonnummer van de gemeente 140184.