Annemarie van der Ploeg

Griffier Actief sinds 01 apr. 2014 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

  • Vrijwilliger stichting Herdenkings-, Bezinnings, en Ontmoetingscentrum In de Toren. 
  • Vrijwilliger Historische Kring Nieuwpoort. 

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 01 apr. 2014 Griffier, Gemeenteraad
  • Actief sinds 01 apr. 2014 Griffier, Griffie
  • Actief sinds 01 jan. 2018 Griffier, Presidium
  • Actief sinds 01 jan. 2018 Griffier, Auditcommissie
  • Actief sinds 01 jan. 2018 Griffier, Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad
  • Actieve functie Griffier, Commissie onderzoek geloofsbrieven
  • Actieve functie Griffier, Agendacommissie
  • Actief sinds 01 jan. 2018 Griffier, Begeleidingscommissie rekenkamer
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens