Auditcommissie

Naam: Auditcommissie

griffie@hardinxveld-giessendam.nl

De auditcommissie houdt zich bezig met financiële zaken. Ze onderhoudt contacten tussen de raad en de accountant over o.a. het jaarverslag en de jaarrekening. Daarnaast coördineert de auditcommissie in voorkomend geval onderzoeken en ook loopt de aanbesteding van een nieuwe accoutantsdienst via de auditcommissie. 

Iedere raadsfractie heeft een raadslid of burgerraadslid in de auditcommissie. De wethouder financiën, de concerncontroller en griffier adviseren de auditcommissie. De griffier verzorgt het secretariaat van deze  commissie.