Willem Pors

Raadslid ChristenUnie Actief sinds 29 mrt. 2018 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

  • Bedrijfsinstructeur Stedin (bezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 29 mrt. 2018 Raadslid ChristenUnie, Gemeenteraad
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 Fractievoorzitter, ChristenUnie
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 Lid, Presidium
  • Actief sinds 28 sep. 2023 Plv. lid, Werkgroep Bouwen en Wonen
  • Actief sinds 17 sep. 2020 Lid, Werkgroep Duurzaamheid
  • Actief sinds 17 mei 2022 Lid, Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad

2022

  • 29 mrt. 2018 - 30 mrt. 2022 Raadslid, ChristenUnie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens