Begeleidingscommissie rekenkamer

Naam: Begeleidingscommissie rekenkamer

griffie@hardinxveld-giessendam.nl

De begeleidingscommissie van de rekenkamer bestaat uit raads- en/of burgeleden. De griffier is secretaris en adviseur van de begeleidingscommissie.

De begeleidingscommissie onderhoudt primair contact met de directeur over het proces van het onderzoek.

De onderzoeksopzet wordt voorafgaand aan het onderzoek besproken in de vergadering van de begeleidingscommissie.

De vergaderingen van de begeleidingscommissie zijn niet openbaar.