Wim de Ruiter

Raadslid CDA Actief sinds 01 apr. 2014 Bekijk pagina

Algemeen

Fractievoorzitter CDA
Telefoonnummer: 06-37337440

Nevenfuncties

 • Projectcontroller bij de gemeente Molenlanden (bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht CVO-AV te Gorinchem (bezoldigd)
 • Lid Rabobank Ledenraad (bezoldigd) 

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 01 apr. 2014 Raadslid CDA, Gemeenteraad
 • Actief sinds 01 apr. 2014 Fractievoorzitter, CDA
 • Actief sinds 01 apr. 2014 Lid, Presidium
 • Actief sinds 12 apr. 2018 Lid, Auditcommissie
 • Actief sinds 08 nov. 2018 Lid, Werkgeverscommissie
 • Actief sinds 28 sep. 2023 Lid, Werkgroep Bouwen en Wonen
 • Actief sinds 17 mei 2022 Lid, Werkgroep Duurzaamheid
 • Actief sinds 22 sep. 2022 Lid, Werkgroep Sociaal Domein
 • Actief sinds 08 nov. 2018 Lid, Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad
 • Actief sinds 30 mrt. 2023 Plv. lid, Commissie onderzoek geloofsbrieven
 • Actief sinds 17 mei 2022 Voorzitter, Begeleidingscommissie rekenkamer
 • Actief sinds 08 nov. 2018 Lid, Agendacommissie / Voorzitterspool

2022

 • 31 okt. 2019 - 17 mei 2022 Lid, Begeleidingscommissie rekenkamer
 • 25 mrt. 2021 - 21 apr. 2022 Lid, Commissie onderzoek geloofsbrieven

2019

 • 12 apr. 2018 - 31 okt. 2019 Lid, Rekenkamercommissie

2018

 • 01 apr. 2014 - 29 mrt. 2018 Lid, Klankbordgroep Koersplan HG
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens