Arjan Meerkerk

College van B&W Wethouder Actief sinds 17 mei 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Taken:

 • 2e loco-burgemeester
 • Financiën en treasury
 • Openbare ruimte
 • Wonen & bouwen incl huisvesting kwetsbare groepen
 • Ruimtelijk beleid & ontwikkeling
 • Onderwijs
 • Omgevingswet, incl Omgevingsplan
 • Projecten onderwijs: Nieuwbouw scholen
 • Projecten wonen en gebiedsontwikkeling: 't Oog, Blauwe Zoom en Middenwetering
 • Coördinatie verbonden partijen

 

Nevenfuncties

 • Onderwijsadviseur Driestar Educatief te Gouda (freelance) (bezoldigd)

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 17 mei 2022 Wethouder, College van B&W

2022

 • 22 apr. 2021 - 17 mei 2022 Lid, Auditcommissie
 • 22 apr. 2021 - 17 mei 2022 Lid, Begeleidingscommissie rekenkamer
 • 08 nov. 2018 - 17 mei 2022 Lid, Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad
 • 23 jun. 2014 - 17 mei 2022 Fractievoorzitter, SGP
 • 23 jun. 2014 - 17 mei 2022 Lid, Presidium
 • 24 apr. 2006 - 17 mei 2022 Raadslid SGP, Gemeenteraad

2018

 • 23 jun. 2014 - 29 mrt. 2018 Lid, Klankbordgroep Koersplan HG

2014

 • 24 apr. 2006 - 23 jun. 2014 Raadslid, SGP
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens