Robert Philippo

Robert Philippo

Foto van Robert Philippo
E-mailadres: robertpaktdoor@gmail.com
Logo van Commissie onderzoek geloofsbrieven
Commissie: Commissie onderzoek geloofsbrieven Periode: van: 8 november 2018 tot: Functie: Lid
Logo van Commissie functioneringsgesprekken burgemeester en raad
Commissie: Commissie functioneringsgesprekken burgemeester en raad Periode: van: 15 april 2019 tot: Functie: Lid
Logo van Presidium
Commissie: Presidium Periode: van: 15 april 2019 tot: Functie: Lid
Logo van Fractie Philippo
Fractie: Fractie Philippo Periode: van: 15 april 2019 tot: Functie: Fractievoorzitter
Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 15 april 2019 tot: Functie: Raadslid Fractie Philippo
Logo van Rekenkamercommissie
Commissie: Rekenkamercommissie Periode: van: 15 april 2019 tot: Functie: Lid

Raadslid en tevens fractievoorzitter Fractie Philippo

Telefoonnummer: 06-51607713

Portefeuilles:

  • Algemene Zaken
  • Lid Drechtraad
  • Lid Agendacommissie Drechtraad
  • Lid Auditcommissie Drechtraad
  • Lid Presidium Drechtraad