Jan Nederveen

College van B&W Wethouder Actief sinds 04 jul. 2018 Bekijk pagina

Algemeen

Telefoonnummer: 0184 - 751 525

Taken:

 • 3e loco-burgemeester
 • Economie, arbeidsmarkt & ondernemen
 • Participatie
 • Duurzaamheid
 • Maatschappelijke Agenda (MAG)
 • Toerisme, natuur en recreatie
 • Sport en cultuur
 • Milieu
 • Dierenwelzijn
 • Inkoop

Politieke partij: ChristenUnie

Nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting Instandhouding Molens Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (SIMAV)
 • Vrijwilliger Stichting Ep & Vloet (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 04 jul. 2018 Wethouder, College van B&W

2018

 • 01 apr. 2014 - 04 jul. 2018 Raadslid ChristenUnie, Gemeenteraad
 • 01 apr. 2014 - 04 jul. 2018 Fractievoorzitter, ChristenUnie
 • 01 apr. 2014 - 04 jul. 2018 Lid, Presidium
 • 01 apr. 2014 - 04 jul. 2018 Voorzitter, Klankbordgroep Koersplan HG
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens