Arie van den Berg

Gemeenteraad Raadslid SGP Actief sinds 31 mrt. 2016 Bekijk pagina

Algemeen

Raadslid Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Telefoonnummer: 06-23211360

Portefeuilles:

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Verkeer en Vervoer
 • Milieu
 • Openbare werken
 • Sport en Cultuur
 • Toerisme en Recreatie
 • Onderwijs

Nevenfuncties

Geen.

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 31 mrt. 2016 Raadslid SGP, Gemeenteraad
 • Actief sinds 17 mei 2022 Fractievoorzitter, SGP
 • Actief sinds 17 mei 2022 Lid, Presidium
 • Actief sinds 22 sep. 2022 Lid, Werkgroep Duurzaamheid
 • Actief sinds 22 sep. 2022 Plv. lid, Werkgroep Sociaal Domein
 • Actief sinds 17 mei 2022 Lid, Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad
 • Actief sinds 01 sep. 2022 Lid, Agendacommissie / Voorzitterspool

2022

 • 31 mrt. 2016 - 17 mei 2022 Raadslid, SGP
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens