Motie aangenomen: Op elke begraafplaats in Hardinxveld-Giessendam een rolstoel -- -- -

Publicatie: 02 april 2024

Op 21 maart vergaderde de gemeenteraad. Aan de orde kwam o.a. het Rekenkamerrapport 2022 over Jeugdhulp. Verder diende de heer Wim de Ruiter (CDA) mede namens de fracties van ChristenUnie, PvdA en SGP, een motie "Op elke begraafplaats in Hardinxveld-Giessendam een rolstoel"  in. Deze motie roept het college op om op iedere begraafplaats een rolstoel ter beschikking te stellen.

In Het Debat sprak de raad eerst over met name het vervolg op het uitgebrachte rekenkamerrapport. De heer Van den Bout (PvdA) gaat in op het vervolgtraject van dit rekenkameronderzoek. Zijn fractie meent dat wachtlijsten in de jeugdhulp door omstandigheden kunnen ontstaan, maar dat ze geen middel mogen vormen om minder zorg te leveren. Ook uit hij zijn zorgen rond de samenwerking met de huisartsen in de gemeente en dringt aan op periodiek overleg met de huisartsen. Portefeuillehouder mevrouw Hendriksen deelt de zorgen van de heer Van den Bout en zegt een plan van aanpak rond de wachtlijsten in de Jeugdhulp toe en zal ook periodiek in gesprek gaan met de huisartsen.

Hierna wordt de motie "Op elke begraafplaats in Hardinxveld-Giessendam een rolstoel" kort besproken. Vanuit de T@B-fractie laat de heer De Rooij weten dat zijn fractie problemen heeft met het vooraf bepalen van een stichting (zonder winstoogmerk) die de rolstoelen mag leveren.
Bij behandeling in Het Besluit geeft de heer De Ruiter (CDA) aan dat de schorsing tussen Het Debat en Het Besluit benut is om de motie tekstueel iets aan te passen. Bij besluitvorming wordt de motie dan ook unaniem aangenomen. Het college pakt de uitvoering op.

De volgende besluitvormende raadsvergadering staat gepland op 25 april 2024.

De vergaderstukken en motie zijn te vinden onder het tabje Vergaderingen.

De raadsvergadering is terug te kijken via de website van Notubiz.

 rolstoelen op begraafplaatsen

Terug naar nieuwsoverzicht