Uit de gemeenteraad van 29 februari 2024 -- --

Publicatie: 04 maart 2024

Het rapport van Deloitte/De Reeder vormde op 29 februari de hoofdmoot van besprekingen in de raadsvergadering.
Plaatsvervangend raadsvoorzitter Max van de Bout legde bij aanvang van het debat een korte verklaring af waarbij hij inging op het verloop van het onderzoek. De gemeenteraad was immers opdrachtgever van dit onderzoek.
Vervolgens lichtte hij de motie 'Samen verder!' toe. Deze was door de gezamenlijke raadsfracties voorbereid. In deze motie wordt het college opgeroepen om de uitgebrachte adviezen gezamenlijk op te pakken en te werken aan herstel van vertrouwen, beschermen van de medewerkers en meer openheid. De motie wil ook vooruit kijken naar de vraag hoe Hardinxveld-Giessendam er over 10 tot 15 jaar uit moet zien. Daartoe moet een toekomstvisie opgested worden.

Hierna gaf burgemeester Heijkoop een toelichting op de eerder geschreven reactie van het college. Ook reageerde hij op de motie. Het college wil namelijk graag, net zoals de raad in de motie schrijft, naar de toekomst kijken. Met de medewerkers, de leden van het college en de leden van de gemeenteraad is het rapport besproken en doorleefd. Hij gaf aan het belangrijk te vinden deze periode goed af te sluiten en met elkaar vooruit te kijken. De opdracht in deze motie is daarvoor een goede start. De burgemeester zei dat het college ook achter de motie staat.

Daarna kwamen de fracties aan het woord en reageerden op het onderzoek. De rode draad daarin was dat er moet worden geleerd van het verleden. Er werd veel waardering uitgesproken naar alle medewerkers van de organisatie: voor alle inzet, loyaliteit en doorzettingsvermogen. Ook gingen de woordvoerders in op het plan van aanpak dat het college gaat opstellen.

In Het Besluit nam de gemeenteraad de motie unaniem aan. Die vergadering startte overigens met het afleggen van de ambtseed door de nieuwe raadsadviseur, Thomas Vink. Ook vanaf deze plek heten wij hem welkom bij de Griffie! 

De motie is te vinden bij de vergadersteukken van 29 februari, evenals de bestuurlijke reactie van het college. 
De raadsvergadering is terug te kijken via de website van notubiz. 

Thomas Vink legt eed af

 

Terug naar nieuwsoverzicht