Reglement van Orde ter inzage -- --

Publicatie: 01 februari 2024

De raad heeft een nieuw Reglement van Orde. Vandaag is het gepubliceerd zodat het vanaf morgen in werking treedt. 

In dit reglement staan de spelregels waaraan de gemeenteraad zich moet houden bij zijn vergaderingen.  Tot deze 'huishoudelijke' zaken hoort o.a. wanneer de vergaderstukken vrij gegeven worden. Maar ook is vastgelegd dat er tijdens de vergaderingen altijd gesproken wordt via de voorzitter. 

Het reglement, dat in ambtelijke afkortingen vaak aangeduid wordt met RvO, is te vinden op de website  officiëlebekendmakingen.nl.  Ook op onze eigen website wordt het gepubliceerd, onder Documenten - Verordeningen én het ligt 4 weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis. 

Hamer gevallen - besluit genomen

Terug naar nieuwsoverzicht