Korte raadsvergadering - - -

Publicatie: 26 januari 2024

De eerste besluitvormende avond van 2024 stond in het teken van beëdigen.
In het Vragenkwartiertje stelde het CDA een vraag over vroeg afgesloten prullenbakken en de SGP over de gevolgen van het herziene beleid van de provincie t.a.v. bestemmingsplannen.

Daarna volgde de benoeming van mevrouw Christa Hendriksen tot wethouder van de gemeente. De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven liet bij monde van voorzitter dhr Max van den Bout weten dat er geen beletselen geconstateerd waren die benoeming in de weg stonden  Daarop volgde een stemming.
Bij openen van de stembriefjes bleek de raad unaniem akkoord te gaan met het benoemen van mevrouw Hendriksen in de vacature die ontstaan was na vertrek van wethouder Baggerman. 
Mevrouw Hendriksen legde de verklaring en belofte af waarna burgemeester Heijkoop haar feliciteerde en bloemen overhandigde.

Aansluitend volgde de beëdiging van de plaatsvervangend directeur Rekenkamer, de heer Peter van der Kruit. Hij legde de eed af waarna ook hij bloemen ontving.  

Natuurlijk feliiteren we mevrouw Hendriksen en de heer Van der Kruit ook vanaf deze plaats en wensen we hen succes en plezier bij hun werk. 

Tot slot stelde de raad de Update van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad vast. De PvdA-fractie liet daarbij aantekenen - gelet op de scheiding van kerk en staat.- tegen de bepalingen in artikel 32 (ambtsgebed) te zijn.  

Om 20.10 uur sloot burgeeester Heijkoop deze korte vergadering. 

Burgemeester en wethouder Hendriksen

Burgemeester Heijkoop en mevrouw Hendriksen, nadat zij benoemd werd tot wethouder. 
Foto: Dick Fijnekam (T@B)

\De plv. directeur Rekenkamer ontvangt bloemen

Burgemeester Heijkoop feliciteert de heer Peter van der Kruit na zijn beédiging tot plaatsvervangend directeur Rekenkamer. 

Terug naar nieuwsoverzicht