Welkom en Afscheid - -

Publicatie: 27 november 2023

Donderdagavond 23 november 2023 debatteerde de gemeenteraad over de Laadvisie 2023. Aansluitend kwam het voorstel om de GR Sociaal opdracht te geven een raadsadviescommissie in te stellen, aan de orde. Dit laatste punt leverde nog wat onderling debat op omdat de heer Gert Maas (PvdA) het niet eens was met de adviesfunctie van de in te stellen commissie bij de GR Sociaal. De overige fracties van CDA (Timon van Zessen), SGP (Erik van den Bosch), ChristenUnie (Willem Pors) en T@B (Arie de Rooij) konden zich wel vinden in het voorstel dat regionaal opgesteld is en in alle aan de GR Sociaal deelnemende gemeenten aan de orde komt. 
Na de schorsing werd een positief (unaniem) besluit genomen op dit raadsvoorstel (het ging immers nog maar om een verzoek om de instelling van zo'n commissie voor te bereiden). Verder werd de Laadvisie 2023 vastgesteld en enkele andere stukken geaccordeerd. De besluiten zijn terug te vinden bij de stukken van die vergadering. 

Een bijzonder punt stond daarna op de agenda: de installatie van mevrouw Christa Hendriksen tot tijdelijk wethouder van deze gemeente in verband met de langdurige ziekte van mevrouw Baggerman. Met 15 stemmen voor en 1 blanco stem werd de benoeming en de ontheffing van het woonplaatsvereiste door de raad geaccordeerd. Mevrouw Hendriksen legde de belofte af waarna de burgemeester haar bloemen overhandigde. We heten mevrouw Hendriksen welkom en wensen haar veel succes toe! 

Voordat de aanwezigen mevrouw Hendriksen konden feliciteren vond eerst nog een besloten deel van de vergadering plaats waarin werd overgegaan tot gunning van de Rekenkamer 2024-2030.  Omdat hierbij de financiële belangen van zowel gemeente als een externe partij aan de orde zijn, werd dit punt achter gesloten deuren behandeld.

Toen de deuren weer geopend waren en publiek weer aanwezig nam de raad afscheid van raadslid Arie van den Berg. Met een mooi cadeau (een houten plattegrond van de gemeente) en een fraaie bos bloemen lieten Arie en Wil zich fotograferen. Ook vanaf deze plek wensen we Arie en Wil nog vele goede jaren in gezondheid met kinderen en kleinkinderen! 

Afscheid raadslid Arie van den Berg

Arie en Wil van den Berg bij het afscheid van Arie als raadslid, foto Dick Fijnekam.

Burgemeester met nieuw geïnstalleerd wethouder, mevrouw Hendriksen

Burgemeester en nieuw benoemd tijdelijk wethouder Christa Hendriksen, foto: Richard vd Hoek/Het Kompas

Terug naar nieuwsoverzicht