Wisseling van de wacht bij de T@B

Publicatie: 24 oktober 2023

Op donderdagavond 26 oktober 2023 werd de gemeenteraad bijgepraat over de invoering van de Omgevingswet. Daarna nam de raad afscheid van raadslid Henk van Tilborg. Het was een verrassing dat Henk koninklijk werd onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester speldde hem de versierselen op. .

Als raadslid zette de heer Van Tilburg zich gedurende 12 jaar op professionele wijze in voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Hij kan worden omschreven als iemand bij wie de politiek in zijn bloed zit. In 2011 stapte hij in het raadswerk toen partijgenoot de heer De Vree tot de Provinciale Staten toe trad.

In de jaren die volgden zette Van Tilborg zich zeer enthousiast in voor onze gemeenteraad. Zijn expertise lag op het terrein van financiën. Dit leverde hem o.a. een plaats op namens zijn partij in de Auditcommissie. Ook was hij betrokken bij de herinvoering van de rekenkamer in onze gemeente. Nadat de invoering een feit was nam hij zitting in de rekenkamercommissie voor de klankbordgesprekken met de directeur rekenkamer.
Voor de griffie vervulde hij jarenlang een belangrijk rol in de werkgeverscommissie.
Bij de coalitievorming in 2014 heeft hij zich ingezet om de T@B aan boord te krijgen in de coalitie. Van 2014 tot 2016 was hij ook fractievoorzitter van de lokale partij T@B. De heer Van Tilborg wist met zijn lokale kennis, enthousiasme en benaderbaarheid veel mensen te bereiken en te enthousiasmeren. 

Op de foto Ellen en Henk van Tilborg met burgemeester Heijkoop.
Foto HG24 Peter Donk.

Henk van Tilborg koninklijk onderscheiden

Na een korte schorsing werd de opvolger van de heer Van Tilborg toegelaten als lid van de gemeenteraad. Jary de Hon legde voor de 5e maal in zo'n 1,5 jr de belofte af waarna hij verwelkomd werd in de raad.

Daarna stonden de Najaarsnota en de Groeiagenda Drechtsteden op de agenda. De stukken werden allemaal goed gekeurd.  

De vergadering is terug te kijken via de website van Notubiz. 

Jary de Hon - vijfde beëdiging 

Burgemeester speldt de onderscheiding op

Terug naar nieuwsoverzicht