Uit de raad van ... 20 april 2023

Publicatie: 25 april 2023

Afgelopen donderdagavond 20 april vergaderde de gemeenteraad. Eerst werd gedebatteerd over het vaststellen van het bestemmingsplan Pieter de Hooghstraat. Daarna leidde burgemeester Heijkoop Het Besluit. 

In Het Besluit werd de heer Henry van Helden beëdigd tot burgerlid van de T@B. Met het uitspreken van de woorden 'Zo waarlijk helpe mij, God Almachtig' werd de benoeming formeel. De burgemeester feliciteerde de heer Van Helden  en overhandigde een bos bloemen. Wij wensen de heer Van Helden veel succes! 

 Beëdiging van de heer H. van Helden

Tijdens Het Besluit boog de gemeenteraad zich vervolgens over het bestemmingsplan Pieter de Hooghstraat. Hierover was al gedebatteerd. Het punt leverde een meerderheidsbesluit op. CDA, ChristenUnie, T@B en SGP stemden voor het voorstel, de PvdA-fractie was hiertegen.

Daarmee is de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Pieter de Hooghstraat en dus het bestemmingsplan Pieter de Hooghstraat vastgesteld. De raad besloot ook om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Tot slot besloot de raad unaniem om:
-             de eerste wijziging Verordening tarieven sportaccommodaties 2023 vast te stellen.
-             geen zienswijze in te dienen op de eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 en
-             de toleranties en verantwoordingsgrenzen 2023 voor de rechtmatigheidsverantwoording 2023 vast te stellen.

Terug naar nieuwsoverzicht