Jary de Hon tot tijdelijk raadslid benoemd

Publicatie: 23 februari 2023

In Het Besluit van 16 februari 2023 is de heer Jary de Hon opnieuw tijdelijk toegelaten als raadslid. Namens de fractie van de T@B vervangt hij de zieke Henk van Tilborg. De tijdelijke benoeming loopt van rechtswege af op 16 juni 2023.

Nadat de voorzitter van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven liet weten dat er geen beletselen waren om Jary de Hon toe te laten als lid van de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam legde jary de belofte af. Daarna werd hij gefeliciteerd door burgemeester Heijkoop. Het tijdelijk raadslidmaatschap vervulde Jary al sinds 10 november 2022, maar de Kieswet schrijft voor dat ook bij een nieuwe tijdelijke benoeming de hele procedure opnieuw moet worden gevolgd. 

We wensen Jary ook vanaf deze plek een goede tijd toe als raadslid! 

Burgemeester feliciteert Jary de Hon

Terug naar nieuwsoverzicht