VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 25-11-2021 20:15 uur


N.v.t.
0
0
1
1
0
0
38
3
0
0
1
1
38
3
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage