Uit de gemeenteraad van 27 juni 2024 -- -- -

Publicatie: 02 juli 2024

Op donderdag 27 juni 2024 vergaderde de gemeenteraad. Het grootste deel van de vergadering stond in het teken van de Jaarstukken 2023. Alle fracties gaven hun beschouwing op de jaarstukken en waar nodig een korte vooruitblik op de toekomst. Omdat de definitieve controleverklaring van de accountant nog niet ontvangen is neemt de gemeenteraad pas op 4 juli 2024 een besluit. 

Tijdens de behandeling van het verzamelvoorstel verbonden partijen bleek dat de raad graag twee stukken tekst aan de zienswijzebrief voor Waardlanden zou willen toevoegen. Dit betrof het ontbreken van de kosten van Diftar bij Waardlanden en de vraag aan Waardlanden om ook actief mee te denken over kosten-besparingsmaatregelen gezien de bezuinigingsopgave waar de gemeente voor staat. Het voorstel is inclusief deze wijziging unaniem aangenomen. Dit gold ook voor alle andere voorstellen op de agenda!

Op donderdag 4 juli 2024 hoopt de gemeenteraad samen te komen om onder andere de Perspectiefnota te behandelen. Kom gerust langs om raadsleden te spreken of om eens een raadsvergadering mee te maken!

De raadsvergadering van 27 juni 2024 is terug te kijken via de website van notubiz.

Besluit

Terug naar nieuwsoverzicht