Uw mening geven (inspreken)

Soms spelen er onderwerpen in het dorp waarover u als inwoner de gemeenteraad wilt informeren. Dan kunt u natuurlijk altijd een mail of brief schrijven. Maar het kan ook anders. U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken tijdens een vergadering. Iedere maand staat daarom bij De Ontmoeting het 'Spreekrecht voor het publiek' op de agenda.

Wilt u inspreken om de gemeenteraad ergens over te informeren?  
Meld u aan bij de griffie via griffie@hardinxveld-giessendam.nl of bel met  0184 751 555. Wilt u inspreken tijdens een specifieke vergadering? Meldt dit dan uiterlijk 4 uur voor aanvang van die vergadering bij de griffie. . 

De vergaderingen van De Ontmoeting worden rechtstreeks uitgezonden via de website. Het is goed als u zich daarvan bewust bent tijdens het inspreken.