Contact met de gemeenteraad

Om onze gemeente goed te besturen, is regelmatig contact nodig tussen inwoners en gemeente. De gemeente kan inwoners informatie of hun mening vragen voordat het een besluit neemt. Dat is soms wettelijk verplicht. Inwoners kunnen op verschillende manieren zaken onder de aandacht brengen van raadsleden:

Mailen
U kunt hem of haar persoonlijk benaderen. U vindt alle contactgegevens van raadsleden op deze website.

Brief sturen
U kunt de raad een brief schrijven. Elk raadslid kan voorstellen om een brief op de agenda te zetten. De raadsvoorzitters stellen de agenda vast en beslissen over het verzoek van een raadslid. Een brief aan de gemeenteraad kan in de openbaarheid komen, tenzij u zelf aangeeft dit niet te willen. De raad stelt vast hoe uw brief wordt afgehandeld. Stuur uw brief naar de griffier:

Fractievergadering bijwonen
De fracties van de politieke partijen vergaderen 1 x per maand. Hun openbare vergaderingen bieden u de gelegenheid om vragen te stellen of direct te overleggen met de raadsfracties. Kijk voor vergaderdata van de fracties in de agenda van de raad of op de gemeentelijke informatiepagina.

Spreekrecht uitoefenen
De raadsvergaderingen (De Ontmoeting, Het Debat en Het Besluit) zijn openbaar. Inspreken kunt u alleen bij De Ontmoeting. Wanneer u wilt inspreken (of een presentatie wilt houden over een van de onderwerpen op de agenda,) kunt u dat melden bij de griffie (maximaal 4 uur voor de vergadering). Mial naar griffie@hardinxveld-giessendam.nl of bel via 14 0184. 
De griffie informeert u dan verder.