Burgerinitiatief

Burgerinitiatief nemen
Heeft u een nieuw idee of initiatief voor Hardinxveld-Giessendam? Dan kunt u dit onderwerp schriftelijk voorleggen aan de raad. Dit heet burgerinitiatief. Een burgerinitiatief kan op alle mogelijke onderwerpen betrekking hebben, maar niet op:

  • een onderwerp waar het gemeentebestuur niet over gaat;
  • een vraag over het gemeentelijk beleid;
  • een klacht of een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur;
  • een onderwerp waarover onlangs door de raad een besluit is genomen of
  • een onderwerp met een privé belang.

U heeft 50 handtekeningen van mede-indieners nodig om een burgerinitiatief op te starten. Deze en andere informatie staat ook in de Verordening Burgerinitiatief.  

Wilt u een burgerinitiatief indienen? Neem dan contact op met de griffie die u verder kan adviseren en begeleiden.
Bel met telefoonnummer 140184 of mail met griffie@hardinxveld-giessendam.nl.