Burgerinitiatief

Burgerinitiatief nemen
Heeft u een nieuw idee of initiatief voor Hardinxveld-Giessendam? Dan kunt u dit onderwerp schriftelijk voorleggen aan de raad. Dit heet burgerinitiatief. Een burgerinitiatief kan op alle mogelijke onderwerpen betrekking hebben, maar niet op:

  • een onderwerp waar het gemeentebestuur niet over gaat;
  • een vraag over het gemeentelijk beleid;
  • een klacht of een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur;
  • een onderwerp waarover onlangs door de raad een besluit is genomen of
  • een onderwerp met een privĂ© belang.

U heeft 50 handtekeningen van medeburgers nodig om een burgerinitiatief in te dienen. Wilt u een burgerinitiatief indienen? Neemt u dan contact op met de griffie die u adviseert en verder begeleidt, tel:140184 of e-mail: griffie@gemhg.nl