Bezwaar maken

Bezwaar maken
Diverse wetten en verordeningen bieden u de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing van het gemeentebestuur. Meer informatie over de mogelijkheden en procedures voor bezwaar vindt u bij de Commissie voor de bezwaarschriften.