Bezwaar maken

 

Diverse wetten en verordeningen bieden u de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing van het gemeentebestuur.

Meer informatie over de mogelijkheden en procedures voor bezwaar vindt u bij de Commissie voor de bezwaarschriften.

Via de gemeentelijke website is ook een webpagina beschikbaar over de bezwaarschriftenprocedure