Documenten

Hier vindt u een overzicht met diverse documenten.

Korte uitleg

Een Amendement is een door raadsleden tijdens de raadsvergadering ingediend voorstel om de tekst van een raadsbesluit te wijzigen (voordat dit besluit genomen wordt). 

Met een Motie kan de raad een opdracht geven aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan over een raadsvoorstel gaan, maar ook over een ander onderwerp dat niet op de agenda staat.
Na het indienen van een motie stemt de raad daarover.  Als een meerderheid voor de motie stemt, is deze aangenomen en ligt de actie bij het college. Blijkt er geen meerderheid te zijn, dan is de motie Verworpen en volgt er verder geen actie. 

Tot slot staan onder het kopje Art.12 RvO vragen de door raadsleden ingediende schriftelijke vragen. Het zijn vragen die gesteld worden aan het college waarop dan binnen 30 dagen een antwoord gegeven moet worden. Lukt dat niet binnen 30 dagen, dan legt het college uit waarom dit niet lukt en wanneer dat antwoord dan gegeven kan worden.