Max van den Bout

Max van den Bout

Foto van Max van den Bout

Contact informatie

Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 29 maart 2018 tot: Functie: Raadslid PvdA
Logo van PvdA
Fractie: PvdA Periode: van: 29 maart 2018 tot: Functie: Fractievoorzitter
Logo van Auditcommissie
Commissie: Auditcommissie Periode: van: 12 april 2018 tot: Functie: Lid
Logo van Presidium
Commissie: Presidium Periode: van: 29 maart 2018 tot: Functie: Lid
Logo van Werkgeverscommissie
Commissie: Werkgeverscommissie Periode: van: 8 november 2018 tot: Functie: Voorzitter
Logo van Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad
Commissie: Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad Periode: van: 8 november 2018 tot: Functie: Voorzitter
Logo van Commissie onderzoek geloofsbrieven
Commissie: Commissie onderzoek geloofsbrieven Periode: van: 8 november 2018 tot: Functie: Voorzitter
Logo van Begeleidingscommissie rekenkamer
Commissie: Begeleidingscommissie rekenkamer Periode: van: 31 oktober 2019 tot: Functie: Lid
Logo van Werkgroep Duurzaamheid
Commissie: Werkgroep Duurzaamheid Periode: van: 17 september 2020 tot: Functie: Lid