Cor van Vliet

Cor van Vliet

Foto van Cor van Vliet

Contact informatie

Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 1 april 2014 tot: Functie: Raadslid ChristenUnie
Logo van ChristenUnie
Fractie: ChristenUnie Periode: van: 4 juli 2018 tot: Functie: Fractievoorzitter
Logo van Presidium
Commissie: Presidium Periode: van: 4 juli 2018 tot: Functie: Lid
Logo van Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad
Commissie: Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad Periode: van: 8 november 2018 tot: Functie: Lid
Logo van Begeleidingscommissie rekenkamer
Commissie: Begeleidingscommissie rekenkamer Periode: van: 31 oktober 2019 tot: Functie: Voorzitter

Fractievoorzitter ChristenUnie

Telefoonnummer: 06-22988910

Portefeuilles:

  • Wonen en Ruimtelijke Ordening
  • Maatschappelijke Agenda (MAG)
  • Sport en Cultuur
  • Openbare orde en Veiligheid