Bestuur

Gemeenteraad

Orgaan informatie

Logo van Gemeenteraad
Aantal zetels op 31-12-2014
16

Leden

Foto van Annemarie van der Ploeg Annemarie van der Ploeg (Griffier) vanaf 01-04-2014
Foto van Guus van den Bosch Guus van den Bosch (Raadslid T@B) vanaf 24-04-2014
Foto van Arjan Faro Arjan Faro (Raadslid T@B) vanaf 01-04-2014
Foto van Kor Nederveen Kor Nederveen (Raadslid T@B) vanaf 01-04-2014
Foto van Robert Philippo Robert Philippo (Raadslid T@B) vanaf 01-04-2014
Foto van Henk van Tilborg Henk van Tilborg (Raadslid T@B) vanaf 01-04-2014
Foto van Johan van Wijngaarden Johan van Wijngaarden (Raadslid T@B) vanaf 01-04-2014
Foto van Jasper de Jong Jasper de Jong (Raadslid SGP) vanaf 01-04-2014
Foto van Arjan Meerkerk Arjan Meerkerk (Raadslid SGP)
Foto van Jan Noordzij Jan Noordzij (Raadslid SGP) vanaf 01-04-2014
Foto van Jan de Vos Jan de Vos (Raadslid SGP) vanaf 01-04-2014
Foto van Jan Nederveen Jan Nederveen (Raadslid ChristenUnie) vanaf 01-04-2014
Foto van Cor van Vliet Cor van Vliet (Raadslid ChristenUnie) vanaf 01-04-2014
Foto van Peter aan de Wiel Peter aan de Wiel (Raadslid ChristenUnie) vanaf 01-04-2014
Foto van Eelke Kraaijeveld Eelke Kraaijeveld (Raadslid PvdA) vanaf 01-04-2014
Foto van Niek Verkaik Niek Verkaik (Raadslid PvdA) vanaf 01-04-2014
Foto van Wim de Ruiter Wim de Ruiter (Raadslid CDA) vanaf 01-04-2014
Foto van Martin van Rossum Martin van Rossum (Raadslid VVD) vanaf 01-04-2014
 

Burgerleden

Orgaan informatie

Logo van Burgerleden
Aantal zetels op 31-12-2014
1

Leden

Foto van Jan Seltonrijch Jan Seltonrijch (Raadslid T@B) vanaf 01-04-2014
Foto van Joop Evertse Joop Evertse (Burgerlid ChristenUnie) vanaf 01-04-2014
Foto van Esmeralda Klomp Esmeralda Klomp (Burgerlid PvdA) vanaf 01-04-2014
Foto van Bart Boer Bart Boer (Burgerlid CDA) vanaf 01-04-2014
Foto van Timon van Zessen Timon van Zessen (Burgerlid CDA) vanaf 01-04-2014
 

College van B&W

Orgaan informatie

Logo van College van B&W

Leden

Foto van Trudy Baggerman Trudy Baggerman (Wethouder) vanaf 01-04-2014
Foto van Theo Boerman Theo Boerman (Wethouder) vanaf 01-04-2014
Foto van Benhard van Houwelingen Benhard van Houwelingen (Wethouder) vanaf 01-04-2014
Foto van Robert 't Hoen Robert 't Hoen (Gemeentesecretaris) vanaf 01-04-2014
 

Griffie

Orgaan informatie

Logo van Griffie

Leden

Foto van Annemarie van der Ploeg Annemarie van der Ploeg (Griffier) vanaf 01-04-2014
Foto van Marissa de Ruiter Marissa de Ruiter (Plv. griffier) vanaf 01-04-2014
Foto van Sabine Floris Sabine Floris (Griffiemedewerker) vanaf 01-04-2014
 

T@B

Fractie informatie

Logo van T@B
Aantal zetels op 31-12-2014
5

Leden

Foto van Kor Nederveen Kor Nederveen (Fractievoorzitter) vanaf 01-04-2014
Foto van Guus van den Bosch Guus van den Bosch (Raadslid) vanaf 24-04-2014
Foto van Arjan Faro Arjan Faro (Raadslid) vanaf 01-04-2014
Foto van Robert Philippo Robert Philippo (Raadslid) vanaf 01-04-2014
Foto van Johan van Wijngaarden Johan van Wijngaarden (Raadslid) vanaf 01-04-2014
Foto van Jan Seltonrijch Jan Seltonrijch (Burgerlid) vanaf 01-04-2014
 

SGP

Fractie informatie

Logo van SGP
Aantal zetels op 31-12-2014
4

Leden

Foto van Arjan Meerkerk Arjan Meerkerk (Fractievoorzitter) vanaf 23-06-2014
Foto van Jasper de Jong Jasper de Jong (Raadslid) vanaf 01-04-2014
Foto van Jan Noordzij Jan Noordzij (Raadslid) vanaf 01-04-2014
Foto van Jan de Vos Jan de Vos (Raadslid) vanaf 01-04-2014
 

ChristenUnie

Fractie informatie

Logo van ChristenUnie
Aantal zetels op 31-12-2014
3

Leden

Foto van Jan Nederveen Jan Nederveen (Fractievoorzitter) vanaf 01-04-2014
Foto van Cor van Vliet Cor van Vliet (Raadslid) vanaf 01-04-2014
Foto van Peter aan de Wiel Peter aan de Wiel (Raadslid) vanaf 01-04-2014
Foto van Joop Evertse Joop Evertse (Burgerlid) vanaf 01-04-2014
 

PvdA

Fractie informatie

Logo van PvdA
Aantal zetels op 31-12-2014
2

Leden

Foto van Eelke Kraaijeveld Eelke Kraaijeveld (Fractievoorzitter) vanaf 01-04-2014
Foto van Niek Verkaik Niek Verkaik (Raadslid) vanaf 01-04-2014
Foto van Esmeralda Klomp Esmeralda Klomp (Burgerlid) vanaf 01-04-2014
 

CDA

Fractie informatie

Logo van CDA
Aantal zetels op 31-12-2014
1

Leden

Foto van Wim de Ruiter Wim de Ruiter (Fractievoorzitter) vanaf 01-04-2014
Foto van Bart Boer Bart Boer (Burgerlid) vanaf 01-04-2014
Foto van Timon van Zessen Timon van Zessen (Burgerlid) vanaf 01-04-2014
 

Auditcommissie

Commissie informatie

Logo van Auditcommissie

Leden

Foto van Cor van Vliet Cor van Vliet (Voorzitter) vanaf 01-04-2014
Foto van Guus van den Bosch Guus van den Bosch (Lid) vanaf 24-04-2014
Foto van Eelke Kraaijeveld Eelke Kraaijeveld (Lid) vanaf 01-04-2014
Foto van Jan Noordzij Jan Noordzij (Lid) vanaf 01-04-2014
Foto van Martin van Rossum Martin van Rossum (Lid) vanaf 01-04-2014
 

Klankbordgroep Koersplan HG

Commissie informatie

Logo van Klankbordgroep Koersplan HG

Leden

Foto van Jan Nederveen Jan Nederveen (Voorzitter) vanaf 01-04-2014
Foto van Arjan Meerkerk Arjan Meerkerk (Lid) vanaf 23-06-2014
Foto van Martin van Rossum Martin van Rossum (Lid) vanaf 01-04-2014
Foto van Wim de Ruiter Wim de Ruiter (Lid) vanaf 01-04-2014
Foto van Niek Verkaik Niek Verkaik (Lid) vanaf 01-04-2014
 

Presidium

Commissie informatie

Logo van Presidium

Leden

Foto van Eelke Kraaijeveld Eelke Kraaijeveld (Lid) vanaf 01-04-2014
Foto van Arjan Meerkerk Arjan Meerkerk (Lid) vanaf 23-06-2014
Foto van Jan Nederveen Jan Nederveen (Lid) vanaf 01-04-2014
Foto van Kor Nederveen Kor Nederveen (Lid) vanaf 01-04-2014
Foto van Martin van Rossum Martin van Rossum (Lid) vanaf 01-04-2014