Raadspraat

Wekelijks verschijnt in Het Kompas een door een raadslid geschreven column over een actueel onderwerp. .

Zo schreef raadslid Cor van Vliet (ChristenUnie) op 7 april de column Gratis bestaat niet

Op 31 maart schreef burgerlid Koen Schouten (SGP) op 31 maart een column getiteld Een genuanceerd gevoel.

Burgerlid Robbert Donk (T@B) schreef op 24 maart de column T@B on tour (maar dan anders)

Op 17 maart schreef raadslid Robert Philippo (Fractie Philippo) de column De Zon schijnt ook voor jou

Woensdag 10 maart 2021 verscheen een column van raadslid Timon van Zessen (CDA) over Vaccineren stimuleren

Op 3 maart 2021 schreef raadslid Max van den Bout (PvdA) over een column over Vertrouwen

Raadslid Wim IJzerman (ChristenUnie schreef op 24 februari een column over Dilemma's

Op 17 februari verscheen de column de column over Betrokkenheid?! van de hand van raadslid Erik van den Bosch (SGP). 

Op 10 februari schreef raadslid Paul Hoogstraten (T@B)  een column over T@B on tour.  

Raadslid Robert Philippo (Fractie Philippo) schreef op 3 februari een column over Dr. Bernard... Hallo? Nee... Nee! 

Op 27 januari 2021schreef raadslid Wim de Ruiter (CDA) een column over Het nieuwe normaal

 

7 april: Gratis bestaat niet

Vielen ze bij u de afgelopen maand ook op de mat? De schreeuwerige folders (die zijn betaald met gemeenschapsgeld) welke u beloven dat u tot duizenden euro’s per jaar kunt besparen. Dit is wel wat bezijden de waarheid. In uitzonderlijke gevallen (en in trieste omstandigheden) kan een verkeerde WOZ-waarde van uw woning duizenden euro’s schelen. In de meeste gevallen gaat het om een paar euro. Een correctie van uw WOZ-waarde met €10.000 scheelt u op de OZB-aanslag €12.

 

31 maart: Een genuanceerd gevoel

Ik weet niet wat uw gevoel erbij was, maar ik vond de verkiezingsdebatten in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2021 óf heel suf óf heel hard. Ze hebben mij in ieder geval niet overtuigd om van partij te wisselen (en dat is misschien maar goed ook). Wat ik enorm heb gemist in al die debatten zijn de vragen die in de samenleving zo enorm spelen: hoe kom ik aan een (betaalbare) woning? Blijft het mogelijk om te ondernemen? Houd ik mijn baan? Hoe ga ik de kosten voor klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen betalen? Blijft Nederland eigenlijk nog wel Nederland? De debatten leken soms wel op de laatste seconden in mijn klaslokaal op vrijdagmiddag het allerlaatste lesuur, waarin de één nog harder blèrt dan de ander en ik hopeloos blijf roepen: “Niet door elkaar heen praten!”

Enfin, wat ik enorm miste in deze debatten is het redelijke en genuanceerde geluid met een stuk visie. Hoe denken we de komende jaren deze vragen te gaan beantwoorden? Individuele horecaondernemers tegenover Wopke Hoekstra zetten is wel mooi, en ze zeggen misschien wel goed de waarheid, maar lost dit nu werkelijk de problemen op? De volgende verkiezingen in maart 2022 zijn voor uw eigen gemeenteraad. Ik zou in ieder geval alvast een lans willen breken voor debatten waaruit visie, nuance, praktisch boerenverstand en bovenal geloof en vertrouwen naar voren komen. Debatten die de vragen, die in ónze samenleving spelen, wél beantwoorden. Kijkt u daar ook zo naar uit? Bij zo’n debat zit ik in ieder geval wel op het puntje van mijn stoel!

Koen Schouten, 
burgerlid SGP.

24 maart: T@B on tour (maar dan anders)

Samen met de inwoners van Hardinxveld-Giessendam ons dorp verder brengen. Dat was mijn intentie om actief te worden in de lokale politiek en vervolgens als burgerlid van de T@B aan de slag te gaan. Alleen in tijden van Corona gaat dat er allemaal anders aan toe dan dat ik dat voor mij zag.

Als steunfractielid ben ik samen met de raadsleden van de T@B met de T@B-caravan op verschillende momenten, op verschillende locaties aanwezig geweest om in gesprek te gaan met de inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Waardevolle gesprekken, waarbij inwoners met initiatieven, vragen en tips bij ons kwamen.

Juist de gesprekken waarbij je hoort wat er bij de inwoners speelt, te kijken hoe je kan helpen en mee kan denken over hele diverse onderwerpen wekte bij mij de interesse om burgerlid te worden.

Helaas is het door het Corona virus niet mogelijk om nu met de Caravan in ons dorp aanwezig te zijn en naar u, de inwoners van ons prachtige dorp, te luisteren. We missen de waardevolle input, de vragen en de tips om ons dorp verder te brengen.

De komende tijd hopen wij toch met u in contact te komen. We gaan met de T@B on tour wandelend het dorp door. Op zaterdagochtend zullen we tussen 9.30 en 12.00 uur rondwandelen op diverse plekken in ons dorp. We zullen via social media laten we weten waar we wandelend te vinden zijn. We hopen u tegen te komen en met u in gesprek te raken.

Daarnaast kunt u altijd contact met ons zoeken via e-mail, telefoon en social media, om ons zo te laten weten wat uw vragen en opmerkingen zijn. Wij horen namelijk heel graag welke veranderingen u wilt zien, tegen welke problemen u aanloopt en waar wij u mee kunnen helpen.

Helpt u samen met ons Hardinxveld-Giessendam te blijven ontwikkelen?

Robbert Donk
burgerlid T@B.

 

17 maart: “De zon schijnt ook voor jou”

U kent dat liedje van André Hazes wel: “De zon schijnt ook voor jou”… en het eindigt met “jij zal dan zien, op deze wereld hoor jij thuis”. D66 weet dat wij in deze grote gezondheidscrisis beperkt in onze vrijheid zijn. Natuurlijk om het doel te bereiken dat we hier sterker uitkomen. Want hopelijk komt er weer een tijd dat we in vrijheid overal naar toe kunnen gaan. Deze is nu beperkt maar de geschiedenis leert ons ook dat er altijd weer betere tijden komen en voor jou ook de zon zal schijnen.

D66 wil met haar verkiezingsprogramma “Een nieuw begin, laat iedereen vrij, maar niemand vallen”, dat voor iedereen de zon gaat schijnen en zich thuis zal voelen op deze wereld omdat men dezelfde kansen krijgt. Als je goed onderwijs krijgt, je gelijkwaardig behandeld wordt, de overheid niet tegenover maar naast je staat, wij elkaar vertrouwen en niet wantrouwen, we op onze eigen kracht kunnen vertrouwen, onze krachten bundelen en samenwerken.

D66, want ons land smacht naar vrijheid en perspectief, we moeten de mens centraal stellen en dat vraagt om duidelijke keuzes, D66 maakt die keuzes. Wij pakken de gevolgen van de coronacrisis aan, de groeiende kansenongelijkheid, de klimaatcrisis en de woningnood. Dit is het moment!

Kies D66, omdat u zich ook thuis wilt voelen op deze wereld omdat u alle kansen krijgt.

Robert Philippo
Fractievoorzitter Fractie PHILIPPO, pakt door samen met D66

 

10 maart: Vaccineren stimuleren

Het is voor de volksgezondheid beter als zo veel mogelijk mensen ingeënt zijn. Vandaar dat het standpunt van het CDA is om vaccinatie te stimuleren door bijvoorbeeld een GGD-campagne.

Het al dan niet vaccineren is een gevoelig onderwerp. Zeker in een gemeente als Hardinxveld-Giessendam met een lage vaccinatiegraad van 76,8%. Het landelijke percentage bedraagt daarentegen zo’n 90%. Het is belangrijk om vaccineren bespreekbaar te maken omdat het een eigen keuze is.

De impact van corona is enorm qua volksgezondheid, immers je kan er flink ziek van worden. Ook economisch zijn de gevolgen gigantisch: de winkels zijn dicht en de horeca zit al lange tijd op slot. Daarnaast kan je amper op bezoek bij dierbaren. Veel mensen werken ook (deels) thuis. Dat leidt tot weinig sociale contacten. En dan de studenten die hun studietijd digitaal doormaken en weinig of geen sociale contacten hebben in hun of haar studentenstad.

Het is belangrijk om perspectief te houden, het licht aan het einde van de tunnel te blijven zien. Vaccineren helpt bij perspectief houden. Wat weegt zwaarder? De kans op besmetting op corona of de kleine kans op bijwerkingen? We moeten er rekening mee houden dat wij ons jaarlijks moeten blijven vaccineren om weerbaar te zijn tegen een nieuwe virusmutatie.

Laten we vooropstellen dat het CDA niemand haar keuzevrijheid wil ontnemen. Tegelijkertijd is vaccineren van groot belang om (deels) terug te keren naar een normale samenleving van voor maart 2020. Dat het virus stopt. Dat winkels, bedrijven en kantoren volledig open zijn. Dat de horeca en restaurants weer helemaal open zijn. Dat de druk van de ziekenhuizen af is. Dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. Laten we dat perspectief vasthouden.

Timon van Zessen
CDA-raadslid

3 maart: Vertrouwen

Vorige week verscheen een rapport over het tanende vertrouwen in de overheid. Aanleiding was o.a. de gang van zaken rond de toeslagenaffaire, maar in meer gevallen schiet “de overheid” vaak tekort. Enkele vernietigende zinsneden uit het rapport: “de menselijke maat wordt uit het oog verloren”, “burgers worden niet geholpen, of komen tussen de wal en het schip”, “wetten zijn onduidelijk”.

Voor het gedrag van de overheid naar de burger geldt vaak als het om het belang van de burger gaat: “er is geen oog voor, er is geen ruimte voor, of (nog erger) de wil ontbreekt. De burger komt klem tussen de balie en het beleid”. Het rapport geeft ook een oplossingsrichting: “Kamerleden moeten minder luisteren naar de ministers, maar vaker luisteren naar wat er speelt in het land”. 
Tot zover het rapport, dat gaat over het functioneren van de rijksoverheid, kabinet en kamer.

Maar hoe staat het met vertrouwen in de lokale overheid, bijvoorbeeld in Hardinxveld-Giessendam.

Recent zijn er 2 bestemmingplannen (Rokerij en IJzergieterij) door de gemeenteraad vastgesteld, maar heel veel burgers voelden zich in hun belangen opzijgezet onder het mom van “je kan het niet iedereen naar de zin maken”. Voor de belangen van die burgers heeft de gemeente geen oog, of heeft er geen ruimte voor, of misschien ontbreekt zelfs de wil. En achteraf wordt een bijeenkomst belegd waar de ontevreden burgers hun vragen kunnen stellen. Voor de Rokerij is er misschien nog iets op te lossen, maar voor de IJzergieterij dreigt een patstelling, met mogelijk een jarenlange vertraging. De meerderheid in de gemeenteraad volgt blindelings het college, terwijl zij niet voor een deel, maar voor alle burgers zouden moeten opkomen. Dit jaar volgt een bestemmingsplan over een gemaal en boezem van Merwede naar Giessen, waar ook grote belangen van burgers op het spel staan. Misschien geldt ook hier als oplossing: “Raadsleden moeten minder luisteren naar het college, maar vaker luisteren naar wat er speelt bij de burgers in ons dorp”. Let wel, er gaat ook veel goed, maar wat verkeerd gaat moet verbeterd worden en dat geldt zeker voor herstel van vertrouwen.

Max van den Bout, 
Raadsfractie PvdA

 

24 februari: Dilemma's 

Het leven van een raadslid bestaat voor een groot deel uit kiezen: keuzes maken die niet altijd direct jezelf raken, maar die voor je medeburgers grote gevolgen hebben. Dat roept soms dubbele gevoelens op.

In januari heeft de gemeenteraad ingrijpende besluiten genomen over twee woningprojecten, de IJzergieterij en de Rokerij.

Onze partij heeft in beide gevallen ingestemd met het bestemmingsplan. We zijn ons er van bewust, dat we hier besluiten hebben genomen die voor veel inwoners grote gevolgen hebben voor hun woon- en leefomgeving. Aan de andere kant hebben we ook toekomstige bewoners blij gemaakt. In de fractie zijn alle aspecten ook uitgebreid besproken. Voor ons was het dilemma met name de verkeersafwikkeling. Aan de ene kant de vraag: kan dat wel, met name via de Peulenstraat Zuid? Aan de andere kant: twee rapporten van deskundigen die stellen dat het kan.

Van de raad wordt uiteindelijk verwacht een weloverwogen besluit te nemen. Helaas moet je dan altijd mensen teleurstellen.

De overweging van de omwonenden om het besluit bij de rechter aan te vechten is begrijpelijk.

Het traject verdient zeker geen schoonheidsprijs, met name waar het de participatie betreft.

Dat vindt de raad ook, vandaar ook dat de IJzergieterij al casus is aangedragen als casus voor het onderzoek naar burgerparticipatie door de Rekenkamer (die dit heeft overgenomen).

De conclusie uit het rapport moeten we ter harte nemen.

Dat wil niet zeggen, dat we bij een volgend traject applaus verwachten. Ook hier geldt dat er een keuze gemaakt moet worden uit dilemma’s. Aan de raad de taak goed te luisteren naar de burgers en uiteindelijk een weloverwogen keuze te maken en deze ok uit te leggen. U bent dan ook altijd welkom tijdens de maandelijkse fractievergaderingen.

Wim IJzerman,
raadslid ChristenUnie

 

17 februari: Betrokkenheid?! 

Af en toe is het een uitdaging, waar ga ik het in mijn bijdrage in Het kompas over hebben? Zijn er dan geen onderwerpen? Die zijn er in overvloed. Om maar wat te noemen Corona, wonen, groeiagenda, duurzaamheid etc. Er zijn ook onderwerpen waar het gevoel is, moet ik hier wel aan beginnen? Jeugdzorg is er een van. De jeugd heeft de toekomst wordt vaak gezegd en dat is ook zeker waar. Hoe kunnen we goede zorg aan onze jeugd geven?!

Afgelopen donderdagvond is er in de digitale vergadering van de gemeenteraad (de Ontmoeting, met inspreekrecht) nagedacht over hoe jeugdzorg de komende jaren een invulling moet krijgen. Zowel inhoudelijk hoe de zorg uitgevoerd moet worden en ook financieel hoe dit betaald moet worden.

Niemand mag zorg onthouden worden die het nodig heeft. Maar daar wringt de schoen. Hoe gaan we mensen die het echt nodig hebben (in een vroeg stadium) helpen?

De afgelopen jaren is de jeugdzorg steeds verder uitgebreid. Waar nu in de politiek over nagedacht wordt en de vraag gesteld, bieden we de juiste zorg en hoe kunnen we dit verbeteren? Maar het moet ook betaalbaar! In ons dorp gebeuren de laatste jaren al mooie dingen, door bijvoorbeeld in onze eigen gemeente eerst het gesprek aan te gaan met ouders en onze jeugdigen die hulp nodig hebben en waar in een vroeg stadium de juiste zorg gegeven kan worden. Dit proces wordt in onze regio als positief voorbeeld genoemd.

Wij als inwoners hebben hier ook een taak. De vraag is spreken we voldoende met elkaar? Weten we elkaar te vinden in persoonlijke gesprekken? Nu bedoel ik niet dat ellende van anderen kenbaar gemaakt wordt, maar wel, wat zijn zaken in het leven die ons bezig houden, waar lopen we in de praktijk van het dagelijks leven tegenaan? Hierbij doe ik dan ook een beroep op u als burger, neem het initiatief en geef aandacht aan elkaar, wees oprecht in elkaar geïnteresseerd. Wel in deze tijd met gepaste fysieke afstand.

Erik van den Bosch
SGP-raadslid Hardinxveld-Giessendam

10 februari: T@B on tour

De T@B caravan kent u waarschijnlijk wel. Onze trots die een paar jaar geleden mooi is opgeknapt en waarmee wij regelmatig op diverse plekken in het dorp stonden, om met u in gesprek te komen. Door Corona en alle bijbehorende maatregelen, zijn we niet meer in de gelegenheid om op deze wijze informatie van u te krijgen en met u in gesprek te komen. Hiermee missen we dit contact met jullie als inwoners en missen wij dus waardevolle gesprekken over bepaalde onderwerpen, klachten of problemen die er spelen in ons dorp.

De komende tijd zal dit helaas nog steeds niet mogelijk zijn verwachten wij. Elke T@B on Tour haalden wij zaken op, waarbij we in veel gevallen, ook de klacht of het probleem konden oplossen. Wij hechten hier uiteraard als lokale politieke partij veel waarde aan. Hierbij wil ik dan ook via deze column, namens de gehele fractie, een oproep aan u doen:

‘Als u vragen heeft, ons iets wil duidelijk maken, een probleem heeft of wat dan ook, bezoek onze Facebook pagina Facebook.com/tabhg en stuur ons een chatbericht.’

Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk oppakken en hier verder met u over in gesprek gaan, om ervoor te zorgen dat uw probleem wordt opgepakt of uw vraag of opmerking wordt beantwoord. Wij zijn er namelijk voor en namens u. Wij hopen dan ook snel via deze weg met u in gesprek te komen en op deze manier u van dienst te kunnen zijn!

Vooruit met ons dorp, want ook via social media kunnen wij wat voor u betekenen, alhoewel we dit liever weer snel van persoon tot persoon willen doen.

Ik wens u een goede gezondheid en tot snel!

Paul Hoogstraten, 
Raadslid T@B

3 februari: Dr. Bernard … Hallo?? Nee … NEEE, nee!!!

U kent dit liedje wel, van Bonnie St. Claire, het begint met: “Dr. Bernard, u moet me zeggen hoe gaat het met hem nu … en het eindigt met: Hallo?? nee... NEEE, nee!!!”

27 januari: Gaat het ervan komen: het nieuwe normaal?

Hier spreken we over tijdens de coronacrisis.

We bedoelen dan of we de dingen die we nu anders doen vanwege de crisis ook blijven doen als de coronacrisis voorbij is. Voorbeelden. Blijven we meer thuiswerken op de digitale manier dan we gewend waren? Blijft het onderwijs gedeeltelijk digitaal plaatsvinden? Blijven we niet meer kussen bij een felicitatie? Blijven we ook dichter bij huis bij de volgende vakantie?

De komende tijd zal het leren. Nu het vaccinatieprogramma verder wordt uitgerold zal ook blijken welke bewegingsruimte ons dit zal brengen en op welke manier we van deze nieuwe bewegingsruimte gebruik gaan maken. Misschien gaat de Britse variant van het virus nog voor langere tijd roet in het eten gooien.

Er is nog een ander “Het nieuwe normaal”. En dat gaat over het gemeentebestuur. En dan in het bijzonder hoe je met inwoners omgaat bij het maken van nieuwe plannen.

Afgelopen december is het rapport, dat gaat over hoe het is gesteld met de burgerparticipatie binnen onze gemeente, in de gemeenteraad behandeld. Er zijn harde noten gekraakt. Het rapport leerde dat anders en beter met inwoners moet worden omgegaan bij het maken en realiseren van plannen. Inwoners moeten zich veel meer serieus behandeld voelen, zich meer gehoord voelen. En niet zoals te lezen is in een van de zienswijzen naar aanleiding van het Bestemmingsplan “IJzergieterij”: “Men voelt zich niet gehoord, slechts als lastposten behandeld”.

Het nieuwe normaal rond inwonerparticipatie moet dus anders in 2021 en de jaren daarna.

Dat is een prima voornemen voor dit jaar.

Wim de Ruiter MBA
Fractievoorzitter CDA

20 januari: Verdeeldheid?

Tijdens het schrijven van dit praatje wordt er gesproken over wel of niet een avondklok instellen. Iets wat na de oorlog in ons land bijna niet meer is voorgekomen.
Wij hebben hier in ons rivierengebied in januari 1995 nog de dreiging van het water meegemaakt, maar landelijk dan weet ik niet goed wat ik ervan moet vinden of bij moet voelen.
Rare tijd nu, een tijd die ons samenbindt maar ook verdeelt. Enerzijds proberen we de eenzamen op te vangen, anderzijds gaan we snel naar de supermarkt met een bijna vijandige blik van “blijf uit mijn buurt”.
Je ziet weinig ogen nog vrolijk oplichten als men elkaar boven het mondkapje herkend de impact die het heeft op de samenleving buiten de deur maar ook in huis. In de gezinnen.
Thuiswerken, kinderen thuis lesgeven. Spanningsvelden die ontstaan tussen partners als je de hele dag “op elkaars lip” zit.
Uit een onderzoek van de universiteit Utrecht blijkt dat de relatie tussen ouders en hun kinderen in het voorjaar van 2020 verslechterde. Ouders rapporteerden een afname van positief ouderschap
Tja dan ben ik blij dat ik inmiddels oma ben, ik weet niet of ik het er goed af zou brengen met mijn kinderen als ik in zo’n situatie zou zitten.
En dan als hoop, de vaccinaties, waar met man en macht hard aan is gewerkt, die ons ons leven weer terug zouden kunnen geven. Het ligt gevoelig. De vaccinatiegraad in onze gemeente is al laag. We hebben de verantwoording voor ons zelf maar ook voor onze naaste. Principiële bezwaren daar heeft het virus geen boodschap aan. Als we ons niet goed voelen gaan we ook naar de dokter en slikken de voorgeschreven medicijnen. En dan weten we ook niet wat erin zit.
Is dit werkelijk zo anders?
Ik hoop dat een ieder zijn verantwoordelijk neemt en daarin niet verdeeld is..
Liny de Jager,
Fractie PvdA