Doorvaartbreedte Giessen

In oktober stuurde de gemeenteraad een brief naar Waterschap Rivierenland over de ongerustheid bij bewoners over plannen van het schap.

Het plan van Waterschap om op de Giessen een doorvaartbreedte vast te stellen leidde tot veel onrust in Hardinxveld-Giessendam. Het zou immers kunnen betekenen dat sommige bewoners, die een bootje in de Giessen hebben liggen, dit wellicht niet meer kunnen afmeren. De raad is zich bewust van de onrust die dit teweeg brengt en wil met deze brief één en ander onder de aandacht brengen bij het Waterschap. 

In de brief verwoordde de raad de ongeruste signalen die bewoners afgaven en lichtte ze de bezwaren toe. Alle partijen in de gemeenteraad steunden de brief  naar Waterschap Rivierenland, waarop eind november een reactie van het waterschap.binnen kwam.

Het schap liet weten dat onze brief meegenomen wordt als zienswijze in het verdere besluitvormingsproces. Naar verwachting volgt de besluitvorming door het college van dijkgraaf en heemraden in het eerste kwartaal van 2018.

Overigens ontving het waterschap tot nu toe 68 zienswijzen. De besluitvorming wordt door het waterschap op zorgvuldige wijze gedaan, Het bezien van documenten en eventuele aanpassing vraagt tijd. Het schap zegde toe dat zorgvuldige communicatie naar omwonenden en directe belanghebbenden daarbij meegenomen wordt. 

hardinxveld-giessen-1