VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 14-12-2023 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
2
0
0
37
3
2
15
5
0
0
1
2
1
1
2
37
11
3
2
4
2
2
2
15
3
3
5
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage