VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 30-06-2022 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
2
2
0
0
0
0
1
8
53
8
17
3
6
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage