VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 20-01-2022 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
0
0
10
7
5
0
0
1
1
10
1
7
11
5
3
1
1
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage