VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 17-05-2022 20:00 uur


Raadzaal
0
0
2
1
0
0
1
1
1
1
2
3
2
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage