VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 28-10-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
0
0
7
2
10
0
0
1
1
9
1
2
10
0
Algemene bijlage
CDA en Fractie Philippo - Motie Boom Stationsstraat (pdf, 544.12 KB)
PvdA - Motie loslaten pas-op-de-plaats beleid (pdf, 439.42 KB)
Fractie PHILIPPO - Amendement zienswijze begrotingswijziging 2021 SOJ - B (pdf, 422.54 KB)
Fractie PHILIPPO - Amendement Groene Hart (pdf, 454.7 KB)
Fractie PHILIPPO - Amendement Merwede Linge Lijn (pdf, 460.83 KB)
SGP, T@B en CU - Amendement Zienswijze begrotingswijziging SOJ 2021 (pdf, 122.73 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage