VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 25-03-2021 19:30:00 uur


Raadzaal
0
0
1
1
0
0
6
6
2
2
0
0
1
1
6
6
2
2
3
2
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage