VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 24-06-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
0
0
6
14
45
2
4
0
0
1
1
8
17
45
2
4
0
Algemene bijlage
Fractie PHILIPPO en CDA - Amendement nieuw Afval- en Grondstoffenbeleid (pdf, 519,07 KB)
ChristenUnie - Motie Nieuw afval- en grondstoffenbeleid (pdf, 397,36 KB)
CDA, PvdA, Fractie Philippo en CU - Motie bomenrijen langs zonnepanelen (pdf, 466,60 KB)
SGP en T@B - Motie Behoud ons karakteristieke landschap (pdf, 421,14 KB)
Fractie PHILIPPO - Motie Burgerbetrokkenheid RES 1.0 (pdf, 423,54 KB)
Fractie PHILIPPO - Motie Burgerbetrokkenheid RES 1.0 bijlage (pdf, 347,08 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage