VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 11-11-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
2
3
0
0
1
1
2
3
0
Algemene bijlage
PvdA - Motie loslaten pas-op-de-plaats beleid (pdf, 412.53 KB)
Fractie PHILIPPO - Motie Nieuwe Webpagina Toerisme, Cultuurhistorie, Sport & Recreatie (pdf, 464.08 KB)
Fractie PHILIPPO - Motie verbetering Leefbaarheid en versnelling Woningbouw (pdf, 417.57 KB)
T@B, SGP en ChristenUnie - Motie 'Versnelling lokale woningbouw' (pdf, 95.55 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage