VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 29-10-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
0
0
3
8
0
0
1
1
3
8
8
0
Algemene bijlage
Motie zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen 29 oktober 2020 (pdf, 525 kB)
20-10-29 Fractie PHILIPPO Focus 2020 en onze Continuïteit (pdf, 428.2 kB)
20-10-29 Fractie PHILIPPO Zienswijze begrotingswijziging 2020 SOJ (pdf, 423.4 kB)
T@B - Motie Buitendijkse Jachthaven (pdf, 497.4 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage