VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 23-01-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
0
0
6
3
2
1
0
0
1
1
7
4
2
5
3
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage