VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 20-02-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
0
0
5
4
2
0
0
1
1
6
4
2
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage