VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 17-09-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
0
0
8
2
0
0
1
1
8
2
2
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage