VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 17-09-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
0
0
8
2
0
0
1
1
9
3
3
4
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage