VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 04-04-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
0
1
10
2
6
4
0
0
1
1
10
2
6
4
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage