VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 28-11-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
2
0
0
5
2
0
0
1
2
5
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage